Poniej link do sprawozdania finansowego za 2020 r. dla SOSW Nr 2 w Gdańsku:

https://download.cloudgdansk.pl/gdansk-pl/d/202105170460/sosw2_sf2020.pdf

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2
Ul. Ks. M. Góreckiego 16
80-544 Gdańsk
Telefon: 583430321
E-mail: sekretariat@sosw2.edu.gdansk.pl
Strona internetowa: sosw2.edu.gdansk.pl