Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

  1. Magdalena Łyszcz - Przewodnicząca Rady Rodziców
  2. Arkadiusz Wierzbicki - Wiceprzewodniczący Rady Rodziców
  3. Cecylia Jezioro - Skarbnik
  4. Izabela Wawrzyńczak - Sekretarz
  5. Natalia Kędzior
  6. Zofia Wiśniewska
  7. Lidia Pydynowska.

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2023/2024 wynosi 80 PLN.

Prosimy o wpłatę na rachunek bankowy:

RADA RODZICÓW PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO - WYCHOWAWCZYM NR 2
KS. M. GÓRECKIEGO 16
80-544 GDAŃSK

Nr rachunku: 14 1540 1098 2059 0001 6447 0001
(w tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz klasę).

Adres e-mail przeznaczony do kontaktów z Radą Rodziców:
soswnr2.rada.rodzicow@gmail.com