Zapewniamy wychowankom całodobową opiekę wychowawczą, w ramach której organizujemy:

 • zajęcia wychowawczo – opiekuńcze;
 • zajęcia terapeutyczno – rewalidacyjne;
 • zajęcia z zakresu terapii przez sztukę;
 • zajęcia kulinarne;
 • bajkoterapię.

Oferujemy:

 • autorskie plany pracy z grupą;
 • wysoko wykwalifikowaną kadrę wychowawczą;
 • indywidualizację pracy z wychowankiem;
 • przyjazne warunki, odpowiednie dla prawidłowego rozwoju psychofizycznego;
 • udział wychowanków w życiu społecznym i kulturalnym;
 • wypoczynek, rekreację i rozrywkę w zorganizowanych formach (wycieczki turystyczno – krajoznawcze, wyjścia do kina, teatru, galerii, muzeum, itp.);
 • dyskoteki i imprezy okolicznościowe dla wychowanków (urodziny, imieniny, spotkania świąteczne itp.);
 • grupy wychowawcze chłopców do 5 wychowanków;
 • grupy wychowawcze dziewcząt do wychowanek.

Opłaty za pobyt dotyczą wyłącznie wyżywienia.