WAŻNE INFORMACJE!

WARUNKIEM KORZYSTANIA Z OBIADÓW JEST PODPISANIE UMOWY O KORZYSTANIE Z POSIŁKÓW W STOŁÓWCE.

Dzienna stawka żywieniowa w roku szkolnym 2023/2024 r.
1. Przedszkole - 14 zł.
2. Świetlica - 7 zł.
3. Grupy wychowawcze - 18,50 zł.

Numery kont do wpłat za wyżywienie zawarte są w umowach o wyżywienie.
Informacje na temat alergenów zawartych w posiłkach dostępne są u intendenta Ośrodka. 
We wrześniu 2023 r. opłaty za wyżywienie należy uiścić najpóźniej 20.09, a w pozostałe miesiące - do 10-tego każdego miesiąca. Wpłat za wyżywienie można dokonać na konto wskazane w umowie, lub osobiście w kasie Ośrodka.
Zastrzegamy sobie prawo zmiany jadłospisu w przypadku zaistnienia niezależnych przyczyn.
Odwołanie korzystania z posiłku należy zgłaszać najpóźniej do godz. 9:30 danego dnia roboczego drogą elektroniczną na adres: b.malesa@sosw2.edu.gdansk.pl

zywienie-194398.jpg