Dyrektor SOSW Nr 2 w Gdańsku - mgr Ewelina Zaręba                      
kontakt e-mail: e.zareba@sosw2.edu.gdansk.pl
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wicedyrektor SOSW Nr 2 w Gdańsku - mgr Katarzyna Zarębska          
kontakt e-mail: k.zarebska@sosw2.edu.gdansk.pl

Wicedyrektor SOSW Nr 2 w Gdańsku - mgr Ewa Wilczewska  
kontakt e-mail: e.wilczewska@sosw2.edu.gdansk.pl

Wicedyrektor SOSW Nr 2 w Gdańsku oraz koordynator OKRO - mgr Elżbieta Orlikowska
kontakt e-mail: e.orlikowska@sosw2.edu.gdansk.pl