Oferujemy (bezpłatnie):

 • różnorodne terapie grupowe i indywidualne: dogoterapię, hipoterapię, hydroterapię, logoterapię, gimnastykę korekcyjno-kompensacyjną;
 • specjalistyczną diagnozę, terapię oraz edukację w oparciu o indywidualne programy;
 • zajęcia rytmiki, komunikacji alternatywnej oraz komputerowe;
 • zajęcia metodą Marii Montessori.

Zapewniamy:

 • małą liczebność dzieci w grupach;
 • przygotowanie do nauki w szkole (klasa "0");
 • ciągłość edukacyjną do 24. roku życia w Szkole Podstawowej Nr 78 i w Szkole Przysposabiającej do Pracy Nr 1;
 • wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną;
 • odpłatność tylko za wyżywienie.

Nasza baza:

 • winda, podjazdy dla dzieci niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich;
 • profesjonalny sprzęt i pomoce edukacyjno-terapeutyczne;
 • pełne wyposażenie umożliwiające prowadzenie zajęć metodą Marii Montessori;
 • sprzęt do komunikacji alternatywnej (dla dzieci, które nie mówią);
 • łazienki dostosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich.