W związku z wyczerpaniem środków z dotacji celowej wynikającej z porozumienia nr MEiN/2022/DWEW/393 zawartego w dniu 21.04.2022 w Warszawie na rok 2023, OKRO nie przyjmuje nowych zgłoszeń. oraz wypowiedziało umowy z dotchczasowymi kontrahentami.

OKRO wznowi działalność w styczniu 2024 r.

--------------------------------------

Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy udziela kompleksowego wsparcia dla rodzin z dziećmi, od chwili wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole. Prowadzi doradztwo dla rodzin dzieci z niepełnosprawnością, w szczególności udziela Rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka, wskazuje Rodzicom właściwe dla dziecka i jego rodziny formy kompleksowej i specjalistycznej pomocy, w tym rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej. Ponadto wskazuje Rodzicom jednostki udzielające dziecku specjalistycznej pomocy.

Każdy Rodzic, opiekun prawny, opiekun faktyczny ma możliwość spotkania lub konsultacji ze specjalistą prowadzącym bezpośrednio terapię z dzieckiem oraz konsultacji coachingowo-terapeutycznych, indywidualnych i grupowych, w zależności od potrzeb. W ramach bezpośredniej opieki terapeutycznej prowadzonej przez specjalistów oferujemy pomoc z zakresu: rehabilitacji, diagnozy i terapii Integracji Sensorycznej, diagnozy i terapii A. Tomatisa, neurologopedii, terapii logopedycznej, psychologicznej, pedagogicznej, behawioralnej, słuchowej, widzenia, ręki, neurobiologicznej, komunikacji AAC, logorytmiki, treningu umiejętności społecznych i Numicon.

Kochasz, a nie wiesz jak pomóc?
Coś w zachowaniu twojego dziecka wzbudza twoją niepewność?

Zgłoś się do nas!

Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2
ul. Ks. M. Góreckiego 16, 80-544 Gdańsk
tel. 58 343 28 97, kom. 602 723 798
e-mail: e.orlikowska@sosw2.edu.gdansk.pl

Koordynator: mgr Elżbieta Orlikowska

Zapraszamy:
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek: 10:00-11:00 i 13:00-16:00 
piątek: 12:00-16:00 


okro-7323.jpg