okro-7322.jpg

Kochasz, a nie wiesz jak pomóc?
Coś w zachowaniu twojego dziecka wzbudza twoją niepewność?

Zgłoś się do nas!

Zweryfikujemy twoje obawy, wskażemy właściwą drogę i wesprzemy w kontakcie ze specjalistami.


Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2
ul. Ks. M. Góreckiego 16, 80-544 Gdańsk
tel. 58 343 28 97
e-mail: e.kawalec@sosw2.edu.gdansk.pl

Koordynator: mgr Elżbieta Kawalec

Zapraszamy:
poniedziałek, środa   10:00-11:00 i 13:00-16:00 
wtorek, czwartek     10:00-11:00 i 12:30-16:00
piątek               13:00-16:00


okro-7323.jpg

ZOBACZ JAKIE TO PROSTE!
Konsultacja z rodzicami dziecka, które zgłasza się do OKRO (wstępne określenie metod i form wsparcia oraz placówki, która podejmuje się realizacji wsparcia dziecka).
Konsultacja z dyrektorem / przedstawicielem Placówki, w której będzie realizowana terapia, wyznaczenie specjalisty, który będzie realizował zadanie.
Podpisanie umowy ze specjalistą, który realizuje zadanie oraz ma obowiązek wypełniania stosownej dokumentacji, załączników do umowy.
Nadzorowanie przez Koordynatora OKRO przebiegu terapii dziecka poprzez sprawdzanie postępów podczas spotkań z zespołem specjalistów, którzy tworzyli program IPET dla dziecka. Podjęcie decyzji o przedłużeniu terapii lub jej zakończeniu.


Rodzaje wsparcia z OKRO:

  • Diagnoza i terapia A. Tomatis
  • Biofeedback 
  • Axline 
  • Hipoterapia
  • Terapia neurobiologiczna 
  • Terapia widzenia 
  • Komunikacja alternatywna AAC, Makaton 
  • Trening Umiejętności Społecznych

Współpraca z: Wydziałem Rozwoju Społecznego UM w Gdańsku, Gdańską Radą Oświatową, Radą ds. Równego Traktowania, Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi na terenie powiatu Gdańska, Przedszkolami, Ośrodkiem Wczesnej Interwencji, Poradnią dla Osób z Autyzmem, Poradnią Dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Słuchu, Poradnią Dla Dzieci z Zaburzeniami Wzroku, Ociemniałymi, Instytutem Wspomagania i Rozwoju Dziecka.