Poniej link do sprawozdania finansowego SOSW Nr 2 w Gdańsku:

https://www.gdansk.pl/download/2020-07/152771.pdf

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2
Ul. Ks. M. Góreckiego 16
80-544 Gdańsk
Telefon: 583430321
E-mail: sekretariat@sosw2.edu.gdansk.pl
Strona internetowa: sosw2.edu.gdansk.pl