Poniej link do sprawozdania finansowego za 2022 r. dla SOSW Nr 2 w Gdańsku:

https://download.cloudgdansk.pl/gdansk-pl/d/202305209619/sosw2.zip

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2
Ul. Ks. M. Góreckiego 16
80-544 Gdańsk
Telefon: 583430321
E-mail: sekretariat@sosw2.edu.gdansk.pl
Strona internetowa: sosw2.edu.gdansk.pl