W skład naszej placówki wchodzą: 

 1. Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka;
 2. Przedszkole Nr 78;
 3. Szkoła Podstawowa Nr 78;
 4. Zespoły Rewalidacyjno - Wychowawcze;
 5. Szkoła Przysposabiająca do Pracy Nr 1;
 6. Grupy Wychowawcze (opieka całodobowa);
 7. Świetlica;
 8. Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy.

Jesteśmy otwartą, dynamiczną i zintegrowaną ze środowiskiem lokalnym placówką oświatową szkolnictwa specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Mamy profesjonalnie przygotowaną, wykwalifikowaną i kreatywną kadrę, proponujemy różnorodność innowacyjnych i niekonwencjonalnych metod pracy, opartych na wielozmysłowym poznawaniu otaczającego świata, rodzinną i przyjazną atmosferę, nowocześnie wyposażone gabinety, wielospecjalistyczną i funkcjonalną diagnozę każdego wychowanka, autorskie programy edukacyjno-terapeutyczne, rewalidacyjne i wychowawcze, indywidualne programy pracy z wychowankami uwzględniające ich potrzeby, możliwości jak i potencjały. Jesteśmy ośrodkiem transformacji pedagogicznych, i wreszcie jesteśmy ośrodkiem równych szans, przestrzegającym zasad wzajemnej akceptacji, współdziałania i współpracy.

Naszym nadrzędnym celem jest poszerzanie kompetencji społecznych wychowanków.

Kształcenie dzieci i młodzieży w naszej placówce prowadzone jest do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy:

 • w przypadku szkoły podstawowej 18. rok życia;
 • w przypadku szkoły ponadpodstawowej 24. rok życia.
 • w przypadku zespołów rewalidacyjno-wychowawczych 25. rok życia.

Szczegółowych informacji udziela sekretarz Ośrodka pod nr tel. 58 343 03 21
lub dyrektor Ośrodka pod nr tel. 602 723 797.