Zespoły rewalidacyjno - wychowawcze w SOSW Nr 2 w Gdańsku działają od 1997 roku.

W zależności od indywidualnych możliwości i potrzeb wychowanków proponujemy różne formy terapii, jak: stymulacja polisensoryczna, chromoterapia,  zajęcia metodą V. Sherborne, zajęcia metodą Ch. Knilla, praca z żywiołami, poranny krąg i inne.

Do Zespołów rewalidacyjno-wychowawczych zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 3 do 25 roku życia z głęboką niepełnosprawnością intelektualną oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi takimi, jak: mózgowe porażenie dziecięce, autyzm, zaburzenia zachowania, wzroku czy słuchu.

Każdy wychowanek ma zapewnioną wszechstronną ocenę możliwości psychomotorycznych, na bazie której opracowywany jest indywidualny program stymulacji podlegający stałym modyfikacjom.

Nasi wychowankowie aktywnie uczestniczą w życiu Ośrodka poprzez realizację projektów oraz udział w wycieczkach i imprezach integracyjnych.