Zapewniamy edukację i terapię uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz ze sprzężeniami.

W szkole realizowane są zajęcia funkcjonowania osobistego i społecznego, rozwijające kreatywność, rozwijające komunikowanie się, wychowania fizycznego oraz zajęcia rewalidacyjne: logoterapii, gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, hydroterapii, hipoterapii, hydromasażu i masażu klasycznego, dogoterapii, integracji sensorycznej, komunikacji alternatywnej oraz zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

Nasi Wychowankowie biorą udział w różnych wydarzeniach społecznych, kulturalnych i sportowych. Mają możliwość wyrażania swoich przeżyć i emocji oraz rozwijania zainteresowań uczestnicząc w zajęciach teatralnych, tanecznych, sportowych, konkursach plastycznych itp. Ponadto uczniowie klas I-III realizują cykliczny "Program dla szkół" wzbogacający Ich wiedzę na temat zdrowych nawyków żywieniowych.

Ciekawą formą zajęć, stosowaną w naszej szkole są warsztaty tematyczne. Podczas warsztatów kulinarnych Wychowankowie uczą się przygotowywania posiłków, czy obsługiwania sprzętu AGD. Na warsztatach ceramicznych tworzymy prawdziwe dzieła sztuki: anioły, misy, talerze. Tradycją są już warsztaty z okazji Świąt Bożego Narodzenia i świąt Wielkanocnych, w których udział biorą również rodzice.